Szolgáltatások

Épületfeltüntetés

Épület feltüntetési vázrajzot abban az esetben kell készíttetnie, amikor elkészült az új épülete, épületrésze (bővítése), vagy egyéb létesítménye (pl. garázs). A hatályos jogszabályok szerint ezekben az esetekben a változást jelezni kell az illetékes Földhivatal felé, hogy a tulajdoni lapra és térképre át lehessen vezetni a változást.

Meglévő épületeknél az átvezetéshez szükséges a jogerős használatbavételi engedély.

Abban az esetben, ha engedély nélkül készült el az épülete vagy nem az építési engedélynek megfelelően, fennmaradási engedélyt kell megkérni az illetékes Építési hatóságtól.

Amennyiben a telek tulajdonosa és az épület tulajdonosa eltérő (pl. osztatlan közös tulajdonban lévő telken az egyik tulajdonos épít házat), akkor az épületet ki kell emelni önálló tulajdoni albetétre. Ilyenkor az épületnek külön tulajdoni lapja lesz. Ebben az esetben azonban Önnek egy ügyvéd által készített földhasználati szerződést is mellékelni kell.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Helyszíni felmérés. A földmérő beméri az épületét, épületrészét vagy egyéb létesítményét. A mérés csak kívülről történik, az épületbe nem kell bemenni.

 • Szükséges dokumentáció elkészítése.

 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)

 • A záradékolt vázrajz feltöltése az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY), mert ez feltétele újépítésű épületeknél a használatbavételi engedély, illetve egyszerű bejelentéssel épült, vagy bővített épületeknél a hatósági bizonyítvány kiadásának.

 • Záradékolt változási vázrajz és OÉNY feltöltés igazolás átadása a megrendelőnek.

Az épületfeltüntetés ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez illetéket kell megfizetni. A bejegyzési illeték mértéke: 6.600.- forint.

Épület megszüntetés

A megsemmisült vagy lebontott épületeket az ingatlan-nyilvántartásból töröltetni kell. Ehhez változási vázrajzot kell készíteni, hogy a tulajdoni lapra és térképre át lehessen vezetni a változást.

A földhivatali átvezetéshez jogerős bontási engedély szükséges. Amennyiben nincs jogerős bontási engedély úgy az illetékes önkormányzat építéshatósági osztályától kell kérni egy hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy az adott épület ténylegesen elbontásra került és törölhető az ingatlan-nyilvántartásból.

Ha a lebontott épület helyett építettek egy újat, akkor általában nincs szükség külön bontási vázrajzra, hanem az épületfeltüntetéssel egy eljárásban és egy vázrajzon lehet benyújtani a kérelmet.

Nem kell épületmegszüntetési vázrajzot készíteni, ha a földrészleten minden épület elbontásra kerül.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Helyszíni felmérés: A földmérő beméri a változott épületét, épületrészét vagy egyéb létesítményét. A mérés csak kívül történik, az épületbe nem kell bemenni.

 • Szükséges dokumentáció elkészítése.

 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)

 • A záradékolt vázrajz feltöltése az Országos Építésügyi Nyilvántartásba. (OÉNY)

 • Záradékolt változási vázrajz és OÉNY feltöltés igazolás átadása a megrendelőnek.

Az épület megszüntetés ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez illetéket kell megfizetni. A bejegyzési illeték mértéke: 6.600.- forint.

Társasházi alaprajz készítés

Új társasházak alapításához, vagy meglévő társasházak alapító okiratának módosításához digitális alaprajzot kell benyújtani a földhivatalba.

Új társasház alapításakor minden szintről kell alaprajzot készíteni, módosításkor csak a változással érintett ingatlanokról kell elkészíteni az alaprajzot.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek vagy önálló ingatlan helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Adatok beszerzése, az alábbiak szerint:
   • A tervrajzok digitális, vektoros formátumban rendelkezésre állnak. Ebben az esetben átalakításra kerülnek úgy, hogy megfeleljen a Földhivatali szabályzásoknak. A helyszínen ellenőrző méréseket kell végezni, hogy a meglévő digitális tervrajzok egyeznek-e a valósággal.
   • A tervrajzok csak papír alapon van szkennelve vannak meg. Ebben az esetben, a rendelkezésre álló adatokból újra megszerkesztésre kerül az alaprajz. A helyszínen ellenőrző méréseket kell végezni, hogy a meglévő tervrajzok egyeznek-e a valósággal.
   • Nem áll rendelkezésre semmilyen alaprajz. Ebben az esetben fel kell mérni a teljes épületet az előírások szerint, és a mérési eredményekből megszerkesztésre kerül az alaprajz.
 • Szükséges dokumentáció elkészítése.

 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)

 • Záradékolt változási vázrajz átadása a megrendelőnek.

Társasházi alaprajzot csak abban az esetben záradékol a Földhivatal, ha az épület maga már szerepel az ingatlan-nyilvántartásban (térkép, tulajdoni lap). Ha nem szerepel, úgy először el kell készíteni az épületfeltüntetést.

Telekmegosztás - Telekcsoport újraosztás

Telekmegosztás az az eljárás, amikor egy földrészletet kettő vagy. több részre akarjuk megosztani. A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően az új telkek önálló földrészletként, saját helyrajzi-számmal fognak szerepelni.

Telekcsoport újraosztása az az eljárás, amikor több egymás melletti földrészletet összevonunk, és újra osztjuk a területet.

Telekalakítás megkezdése elött minden esetben a HÉSZ (helyi építési szabályzat) alapos áttanulmányozása szükséges. Erre azért van szüksége, mert területenként más és más építési övezetek lehetségesek, amelyek meghatározzák a kialakítandó telek, vagy telkek, minimális területét vagy hosszát. Ezen kívül egyéb Önkormányzati elképzelések és rendezési tervek is befolyásolhatják az engedély kiadását. A telekalakítási eljárások esetén a földrészletek határvonalának változásáról változási vázrajzot kell készíteni. Ha a telekalakítás eredménye képen a tulajdonviszonyok megváltoznak, ügyvéd által készített okirat szükséges a telekalakítási engedély kiadásához!

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Helyszíni felmérés.

 • Szükséges dokumentáció elkészítése.

 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)

 • Záradékolt változási vázrajz átadása a megrendelőnek.

Ahhoz, hogy a változás véglegesen átvezetésre kerüljön a térképen és a tulajdoni lapon telekalakítási eljárást kell lefolytatni.

A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás, amely formanyomtatványon nyújtható be.

A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:

 • telekalakítási engedélyezési eljárás
 • egyesített telekalakítási eljárás.

Miben különbözik a telekalakítási engedélyezési eljárás és az egyesített telekalakítási eljárás?

A telekalakítási engedélyezési eljárásnál földmérővel elkészített, a járási hivatal földhivatali osztálya által záradékolt változási vázrajzot és a telekalakítás engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmet kell a járási hivatalhoz benyújtani. A járási hivatal szakhatósági állásfoglalást kér az érintett szakhatóságoktól, amely alapján elbírálja a telekalakítási kérelmet és ezek alapján meghozza döntését. A járási hivatal döntése lehet engedélyező vagy elutasító.

Az első engedélyező szakaszt követi az ingatlan-nyilvántartási átvezetés szakasza, amikor a jogerős telekalakítási engedély birtokában kérelmezni lehet a telekalakítással elvégzett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

Egyesített telekalakítási eljárás az, amikor a telekalakítási engedélyezési eljárást és az ingatlanügyi hatósági eljárást egyszerre kezdeményezik. Egyszerre kerül benyújtásra a telekalakítási dokumentáció, a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges kérelem és annak kötelező mellékletei és okiratai.

A telekalakítás engedélyezéséhez és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez illetéket kell megfizetni. A telekalakítási illeték mértéke: 12.000 forint/helyrajzi szám, a bejegyzési illeték mértéke: 6.600 forint/ helyrajzi szám.

Telekegyesítés

Telekegyesítés a telek megosztással ellentétes művelet, amikor kettő vagy több egymással szomszédos földrészletet összevonunk és a továbbiakban egy helyrajzi számon szerepeltetjük az ingatlan-nyilvántartásban.

Telekalakítás megkezdése elött minden esetben a HÉSZ (helyi építési szabályzat) alapos áttanulmányozása szükséges. Erre azért van szüksége, mert területenként más és más építési övezetek lehetségesek, amelyek meghatározzák a kialakítandó telek, vagy telkek, minimális területét vagy hosszát. Ezen kívül egyéb Önkormányzati elképzelések és rendezési tervek is befolyásolhatják az engedély kiadását. A telekalakítási eljárások esetén a földrészletek határvonalának változásáról változási vázrajzot kell készíteni.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.
 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.
 • Helyszíni felmérés.
 • Szükséges dokumentáció elkészítése.
 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)
 • Záradékolt változási vázrajz átadása a megrendelőnek.

Ahhoz, hogy a változás véglegesen átvezetésre kerüljön a térképen és a tulajdoni lapon telekalakítási eljárást kell lefolytatni.

A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás, amely formanyomtatványon nyújtható be.

A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:

 • telekalakítási engedélyezési eljárás
 • egyesített telekalakítási eljárás.

Miben különbözik a telekalakítási engedélyezési eljárás és az egyesített telekalakítási eljárás?

A telekalakítási engedélyezési eljárásnál földmérővel elkészített, a járási hivatal földhivatali osztálya által záradékolt változási vázrajzot és a telekalakítás engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmet kell a járási hivatalhoz benyújtani. A járási hivatal szakhatósági állásfoglalást kér az érintett szakhatóságoktól, amely alapján elbírálja a telekalakítási kérelmet és ezek alapján meghozza döntését. A járási hivatal döntése lehet engedélyező vagy elutasító.

Az első engedélyező szakaszt követi az ingatlan-nyilvántartási átvezetés szakasza, amikor a jogerős telekalakítási engedély birtokában kérelmezni lehet a telekalakítással elvégzett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

Egyesített telekalakítási eljárás az, amikor a telekalakítási engedélyezési eljárást és az ingatlanügyi hatósági eljárást egyszerre kezdeményezik. Egyszerre kerül benyújtásra a telekalakítási dokumentáció, a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges kérelem és annak kötelező mellékletei és okiratai.

A telekalakítás engedélyezéséhez és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez illetéket kell megfizetni. A telekalakítási illeték mértéke: 12.000 forint/helyrajzi szám, a bejegyzési illeték mértéke: 6.600 forint/ helyrajzi szám.

Telekhatár rendezés

Telek-határrendezésről akkor beszélünk, amikor két vagy több szomszédos földrészletnek közös határszakaszát módosítjuk, valamilyen megállapodásnak megfelelően. A földrészletek helyrajzi száma és darabszáma változatlan marad (pl. egy soktöréses földrészlet határ kiegyenesítése).

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.
 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.
 • Helyszíni felmérés.
 • Szükséges dokumentáció elkészítése.
 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)
 • Záradékolt változási vázrajz átadása a megrendelőnek.

Ahhoz, hogy a változás véglegesen átvezetésre kerüljön a térképen és a tulajdoni lapon telekalakítási eljárást kell lefolytatni.

A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás, amely formanyomtatványon nyújtható be.

A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:

 • telekalakítási engedélyezési eljárás
 • egyesített telekalakítási eljárás.

Miben különbözik a telekalakítási engedélyezési eljárás és az egyesített telekalakítási eljárás?

A telekalakítási engedélyezési eljárásnál földmérővel elkészített, a járási hivatal földhivatali osztálya által záradékolt változási vázrajzot és a telekalakítás engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmet kell a járási hivatalhoz benyújtani. A járási hivatal szakhatósági állásfoglalást kér az érintett szakhatóságoktól, amely alapján elbírálja a telekalakítási kérelmet és ezek alapján meghozza döntését. A járási hivatal döntése lehet engedélyező vagy elutasító.

Az első engedélyező szakaszt követi az ingatlan-nyilvántartási átvezetés szakasza, amikor a jogerős telekalakítási engedély birtokában kérelmezni lehet a telekalakítással elvégzett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

Egyesített telekalakítási eljárás az, amikor a telekalakítási engedélyezési eljárást és az ingatlanügyi hatósági eljárást egyszerre kezdeményezik. Egyszerre kerül benyújtásra a telekalakítási dokumentáció, a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges kérelem és annak kötelező mellékletei és okiratai.

A telekalakítás engedélyezéséhez és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez illetéket kell megfizetni. A telekalakítási illeték mértéke: 12.000 forint/helyrajzi szám, a bejegyzési illeték mértéke: 6.600 forint/ helyrajzi szám.

Kitűzés

A telek kitűzése a telekhatár ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő töréspontjainak a helyszínen való megjelölését jelenti.

Földrészlet kitűzését bármelyik tulajdonosa, vagy kezelője megrendelheti amikor szükségesnek találja. Általában akkor célszerű megrendelni, ha a telket be akarják keríteni, vagy bizonytalan, esetleg vitás a telek határának helyzete. Telek adás-vétele esetén is érdemes a telekhatár kitűzését elvégeztetni a későbbi viták elkerülése érdekében.

Nem végezhető kitűzés akkor, ha az ingatlan határát érintő per folyamatban van!

A kitűzés során a földmérő csak az ingatlan-nyilvántartási térkép szerinti határt tűzheti ki. Ha a tulajdonosok ettől eltérő határban egyeznek meg, akkor azt telekalakítási vázrajz útján lehet érvényesíteni.

A kitűzésről értesíteni kell a szomszédos telkek tulajdonosait, hogy ők is részt vehessenek a kitűzésen. Amennyiben a kitűzés során a földmérő a nyilvántartástól eltérő birtokhatárokat talál, akkor azt beméri, és az eltérés területének, méretének és hovatartozásának feltüntetésével kitűzési vázrajzot készít.

Fontos tudni, hogy a kitűzés nem birtokba adás, ezért a tulajdonos az eltérésként kimutatott területet nem veheti birtokba, csak a szomszédos földrészlet tulajdonosának beleegyezésével, vagy jogerős határozat alapján! Az erre vonatkozó záradék szövege a kitűzési vázrajzra is rákerül.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Helyszíni felmérés. (A földmérő előzetes helyszíni méréseket végez.)

 • Mérési adatok feldolgozása. (A földmérő összehasonlítása a helyszíni mérés eredményeit az adatszolgáltatás során kapott korábbi munkarészekkel.)

 • Helyszíni kitűzés a postai kiértesítést követően. A helyszínen fakaróval/festéssel megjelölésre kerülnek a kitűzött pontok és jegyzőkönyv készül a kitűzésről.

 • Szükséges dokumentáció elkészítése.

 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz. (A Földhivatal nyilvántartásba veszi a vázrajzot.)

 • Nyilvántartásba vett kitűzési vázrajz átadása a megrendelőnek.

Szolgalmi jog

A szolgalmi jog azt jelenti, ha Ön hozzájárulását adja valakinek – lehet szomszéd, más magánszemély, vagy egy cég – hogy a telkén átjárjon, átvezessen valamilyen vezetéket, vagy elhelyezzen valamilyen létesítményt (pl. trafóház, villanyoszlop). A szolgalmi jog nem csak adható, hanem Ön is kérheti. Ezt egy közhiteles okiratba foglalják, melynek részét képezi a földmérő által elkészített változási vázrajz.

A vázrajzból derül ki, hogy hol akarnak átjárni pontosan a telkén, hol helyezkedik el az átvezetett közművezeték szolgalmi sávja, vagy pontosan hol helyeztek el létesítményt az ingatlanán. A Földhivatal a változási vázrajzot megvizsgálja és "záradékkal" látja el. Ön a földmérőtől ezt a záradékolt rajzot kapja meg.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Rendelkezésre álló tervek beszerzése (vízvezeték, gázvezeték stb.)

 • Helyszíni felmérés.

 • Szükséges dokumentáció elkészítése.

 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)
 • Záradékolt vázrajz átadása a megrendelőnek.

.

Használati megosztás

Az osztatlan közös tulajdon azt jelenti, hogy nem csak Ön az ingatlan vagy létesítmény tulajdonosa, hanem többen használják azt. Ilyenkor minden közös.

Azonban előfordul, hogy Ön külön használ a közös területből egy részt. Ennek a módját érdemes szerződésbe foglalni (ügyvédi munka).

A szerződés mellékletét képezi a földmérő által készített vázrajz, ami tartalmazza a használat módját. A használati megosztás nem kerül átvezetésre se a térképre, se a tulajdoni lapra, csak a szerződés melléklete. Egy példányt a Földhivatal is megőriz belőle, így később vitás helyzetekben elő lehet keresni.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Helyszíni felmérés.

 • Szükséges dokumentáció elkészítése.

 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)

 • Záradékolt változási vázrajz átadása a megrendelőnek.

.

Művelési ág változás

A termőföld művelési ágának megváltozását be kell jelenteni a földhivatalnak.
Művelési ág változásnak minősül, ha

 • a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik,
 • a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át,
 • a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították,
 • a művelés alól kivont területet művelés alá veszik, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe
 • a legkisebb területi mértéket eléri.

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély, jóváhagyás vagy igazolás, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez pedig jogszabályban meghatározott, körzeti földhivatal által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges. A vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírják.

Nem kell változási vázrajzot benyújtani, ha

 • a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t,
 • egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik,
 • egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül,
 • ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Helyszíni felmérés.

 • Szükséges dokumentáció elkészítése.

 • Munkarészek benyújtása a Földhivatalhoz, vizsgálati díj megfizetése. (A Földhivatal záradékkal látja el a vázrajzot.)

 • Záradékolt változási vázrajz átadása a megrendelőnek.

Tervezési térkép - Felmérési helyszínrajz - Szintvonalas térkép

Az épületek tervezéséhez az építésznek olyan részletes térképre van szüksége, amely a természetbeni állapotokat ábrázolja (villanyoszlopok, aknák, egyéb tereptárgyak) és magassági adatokat, esetleg szintvonalakat is tartalmaz. Az építési engedélyek kiadásához is szintvonalas térkép szükséges, amennyiben a telek lejtése meghaladja a 10 %-ot. Magassági felmérésre van szükség a nagyobb földmunkák tervezéséhez, átvezetéséhez vagy kertészeti terv készítéséhez is.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és a telek helyrajzi számát.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

 • Helyszíni felmérés.

 • Dokumentáció elkészítése.

 • Tervezési térkép – Felmérési helyszínrajz – Szintvonalas térkép átadása megrendelőnek CAD és PDF formátumban.

Közműbemérések, közműkitűzések

Közműépítés előtt a tervezett közműveket ki kell tűzni, illetve elkészülte után a lefektettet közműveket nyíltárkos mérések alapján be kell mérni, és az előírt jogszabályok szerint dokumentálni kell, részletes szakági helyszínrajzokat kell készíteni.

Amennyiben már meglévő közműveket kell felmérni, úgy a "fémes" (pl. acél gázvezeték, áramkábel stb.) vezetékek műszeres megkutatására is van lehetőség.

A földmérési munka menete:

 • Megrendelés mely tartalmazza a település nevét és az érintett földrészletek helyrajzi számait.

 • Földhivatali adatok beszerzése, adatszolgáltatási díj megfizetése.

(Szükség szerint.)

 • Tervek beszerzése.

 • Helyszíni kitűzés. / Felmérés.

 • Dokumentáció elkészítése. (Szakági helyszínrajzok.)

 • Tervezési térkép átadása megrendelőnek CAD és PDF formátumban.

Készítsd el weboldaladat ingyen!